Brzeziński, B. „Kilka Refleksji O związkach Oraz Instytucjach Prawa Cywilnego Z Prawem Podatkowym”. Studia Iuridica Toruniensia, t. 4, grudzień 2008, s. 43-56, doi:10.12775/SIT.2008.003.