Bień-Kacała, A. „Zasada Dyskontynucaji Prac Parlamentu. Wybrane Problemy”. Studia Iuridica Toruniensia, t. 4, grudzień 2008, s. 33-42, doi:10.12775/SIT.2008.002.