Białocerkiewicz, J. „«Security Wall» Na Okupowanych Terenach palestyńskich. Kilka Uwag Na Tle Opinii Doradczej Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości”. Studia Iuridica Toruniensia, t. 4, grudzień 2008, s. 7-32, doi:10.12775/SIT.2008.001.