Wąsiewski, G. J. „Czy Polsce Potrzebny Jest Senat?”. Studia Iuridica Toruniensia, t. 3, grudzień 2006, s. 211-26, doi:10.12775/SIT.2006.013.