Szabłowska, M. „Ochrona dóbr Osobistych Pracownika Z Perspektywy Europeizacji Polskiego Prawa Pracy”. Studia Iuridica Toruniensia, t. 3, grudzień 2006, s. 179-00, doi:10.12775/SIT.2006.011.