Leciak, M. „Szczególne Sposoby postępowania Z Dokumentami zawierającymi Tajemnicę państwową Wydanymi Lub Znalezionymi W Toku Zatrzymania Lub Przeszukania”. Studia Iuridica Toruniensia, t. 3, grudzień 2006, s. 125-40, doi:10.12775/SIT.2006.008.