Leciak, M. “Szczególne Sposoby postępowania Z Dokumentami zawierającymi Tajemnicę państwową Wydanymi Lub Znalezionymi W Toku Zatrzymania Lub Przeszukania”. Studia Iuridica Toruniensia, vol. 3, Dec. 2006, pp. 125-40, doi:10.12775/SIT.2006.008.