Bunikowski, D. „Przepadek korzyści Z przestępstwa - ujęcie Kryminologiczne I Historycznoprawne”. Studia Iuridica Toruniensia, t. 3, grudzień 2006, s. 21-42, doi:10.12775/SIT.2006.002.