Olesińska, A. „Stwierdzenie wygaśnięcia Decyzji Podatkowej, która stała Się Bezprzedmiotowa”. Studia Iuridica Toruniensia, t. 29, listopad 2021, s. 257-7, doi:10.12775/SIT.2021.032.