Napiórkowska, A. „Urlop macierzyński a Praca Zarobkowa”. Studia Iuridica Toruniensia, t. 29, listopad 2021, s. 237-55, doi:10.12775/SIT.2021.031.