Tykwińska-Rutkowska, D. „Prawo Do Aborcji W Polsce W świetle Wyroku Trybunału Konstytucyjnego Z Dnia 22 Października 2020 R”. Studia Iuridica Toruniensia, t. 29, listopad 2021, s. 419-40, doi:10.12775/SIT.2021.040.