Suliński, G. „Wyłączenie Lub Ograniczenie wstąpienia Spadkobiercy wspólnika Do spółki Z o.O. – Zagadnienia Wybrane”. Studia Iuridica Toruniensia, t. 29, listopad 2021, s. 369-84, doi:10.12775/SIT.2021.037.