Romaniuk, P. „Wybrane Prawnoadministracyjne Aspekty Realizacji Zasady jawności W Sferze Funkcjonowania Administracji Publicznej”. Studia Iuridica Toruniensia, t. 29, listopad 2021, s. 351-68, doi:10.12775/SIT.2021.036.