Zgoliński, I. „Glosa Do Wyroku Sądu Apelacyjnego We Wrocławiu Z Dnia 26 września 2019 r., Sygn. II AKa 292/19”. Studia Iuridica Toruniensia, t. 29, listopad 2021, s. 555-66, doi:10.12775/SIT.2021.048.