Lewandowski, P. „Glosa Do Wyroku Sądu Okręgowego W Słupsku Z Dnia 20 Października 2020 r., Sygn. V U 198/19 (niepublikowany)”. Studia Iuridica Toruniensia, t. 29, listopad 2021, s. 543-54, doi:10.12775/SIT.2021.047.