Chrabkowski, M. „Glosa Do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Z Dnia 14 Marca 2019 r., Sygn. I OSK 1429/17”. Studia Iuridica Toruniensia, t. 29, listopad 2021, s. 513-26, doi:10.12775/SIT.2021.045.