Guss, A. „Lista Skarbów Dziedzictwa – Niepotrzebna Forma Ochrony zabytków?”. Studia Iuridica Toruniensia, t. 29, listopad 2021, s. 53-72, doi:10.12775/SIT.2021.022.