Rutkowska, B. „Glosa Do Wyroku Sądu Najwyższego Z Dnia 21 Lutego 2019 r., I PK 243/17”. Studia Iuridica Toruniensia, t. 28, październik 2021, s. 371-82, doi:10.12775/SIT.2021.019.