Kabza, E. „Problem Zmiany Nazwiska Pasierba W świetle przepisów Kodeksu Rodzinnego I opiekuńczego”. Studia Iuridica Toruniensia, t. 28, październik 2021, s. 83-98, doi:10.12775/SIT.2021.005.