Łazarewicz, S. „Przesłanki I Kryteria Miarkowania Kary Umownej”. Studia Iuridica Toruniensia, t. 30, wrzesień 2022, s. 295-12, doi:10.12775/SIT.2022.015.