Krasuń, A. „Ciężar Dowodu W Sporach Ze Stosunku Pracy – Wybrane Zagadnienia”. Studia Iuridica Toruniensia, t. 26, maj 2020, s. 191-10, doi:10.12775/SIT.2020.009.