Drobot, J. „Wygaśnięcie Stosunku Pracy Z Przyczyny nieujętej W Przepisach Prawa – Glosa Do uchwały Sądu Najwyższego Z Dnia 1 Lutego 2017 r., III PZP 11/16”. Studia Iuridica Toruniensia, t. 25, lipiec 2020, s. 205-20, doi:10.12775/SIT.2019.026.