Bączyk, M. „Glosa Do Wyroku Sądu Apelacyjnego W Warszawie Z Dnia 24 Maja 2018 r., VII AGa 307/18”. Studia Iuridica Toruniensia, t. 24, styczeń 2020, s. 317-28, doi:10.12775/SIT.2019.015.