Filipiak, Z., i T. Kowalczyk. „The Establishment of Electoral Law in Revolutionary France”. Studia Iuridica Toruniensia, t. 24, styczeń 2020, s. 27-50, doi:10.12775/SIT.2019.002.