Wróbel, A. „Glosa Do Postanowienia Sądu Najwyższego Z Dnia 13 Kwietnia 2005 r., Sygn. III KK 23/05”. Studia Iuridica Toruniensia, t. 12, czerwiec 2013, s. 265-72, doi:10.12775/SIT.2013.013.