Filipiak, Z. „Recenzja książki Dr Anny Klimaszewskiej: Code De Commerce – Francuski Kodeks Handlowy Z 1807 r., Wyd. Arche s.C., Gdańsk 2011”. Studia Iuridica Toruniensia, t. 12, czerwiec 2013, s. 255-64, doi:10.12775/SIT.2013.012.