Liskowski, M. „Pojęcie niewypłacalności Pracodawcy W Ustawie O Ochronie Roszczeń Pracowniczych W Razie niewypłacalności Pracodawcy”. Studia Iuridica Toruniensia, t. 22, maj 2019, s. 169-88, doi:10.12775/SIT.2018.009.