Pniewska, M. “Problematyka Charakteru Prawnego odpowiedzialności podmiotów Zbiorowych Za Czyny Zabronione Pod Groźbą Kary W Prawie Polskim”. Studia Iuridica Toruniensia, vol. 6, June 2010, pp. 182-06, doi:10.12775/SIT.2010.008.