Kiedrowicz-Wywiał, A. „Oszustwo Komputerowe W Polskim I Niemieckim Kodeksie Karnym”. Studia Iuridica Toruniensia, t. 6, czerwiec 2010, s. 63-80, doi:10.12775/SIT.2010.003.