Bień-Kacała, A. „Rewizja Czy Zmiana Konstytucji? (Charakter Prawny Nowelizacji Konstytucji Z 1989 r.)”. Studia Iuridica Toruniensia, t. 7, grudzień 2010, s. 90-104, doi:10.12775/SIT.2010.014.