Organiściak, W. „Wincenty Skrzetuski O Wzajemnych Relacjach stanów sejmujących W Rzeczypospolitej Szlacheckiej (wybrane Zagadnienia)”. Studia Iuridica Toruniensia, t. 10, czerwiec 2012, s. 202-20, doi:10.12775/SIT.2012.010.