Peno, M. „Funkcje, źródła I Granice odpowiedzialności W Prawie”. Studia Iuridica Toruniensia, t. 20, grudzień 2017, s. 227-48, doi:10.12775/SIT.2017.012.