Hrehorowicz, A. „O Jurydycznym Ideale obywatelskości. Geneza nowożytnego Rozumienia Obywatelstwa”. Studia Iuridica Toruniensia, t. 20, grudzień 2017, s. 143-62, doi:10.12775/SIT.2017.008.