Orzechowska, A., i T. Orzechowski. „Instytucja Uznania Za zmarłego W Polsce W Okresie międzywojennym”. Studia Iuridica Toruniensia, t. 19, marzec 2017, s. 257-72, doi:10.12775/SIT.2016.025.