1.
FILIPIAK, Zbigniew. Prawo własności w doktrynach polityczno-prawnych XVII i XVIII wieku. Studia Iuridica Toruniensia. Online. 1 December 2008. Vol. 4, pp. 69-80. [Accessed 24 April 2024]. DOI 10.12775/SIT.2008.005.