1.
ZALEWSKI, Michał A. Grunty leśne jako składnik gospodarstwa rolnego. Studia Iuridica Toruniensia. Online. 1 December 2009. Vol. 5, pp. 42-61. [Accessed 23 July 2024]. DOI 10.12775/SIT.2009.003.