1.
SKELNIK, Julian M. Organizacja i właściwość wojskowych sądow admiralskich i marynarskich w latach 1920–1939. Studia Iuridica Toruniensia. Online. 1 December 2010. Vol. 7, pp. 129-147. [Accessed 23 July 2024]. DOI 10.12775/SIT.2010.016.