1.
DĄBROWSKI, Przemysław. Geneza Ustawy o prawie autorskim z 29 marca 1926 roku. Studia Iuridica Toruniensia. Online. 1 November 2010. Vol. 7, pp. 66-89. [Accessed 20 May 2024]. DOI 10.12775/SIT.2010.013.