1.
KOWALEWSKI, Eugeniusz. Dylematy prawa ubezpieczeń obowiązkowych a kodeks ubezpieczeń. Studia Iuridica Toruniensia. Online. 1 December 2010. Vol. 7, pp. 5-23. [Accessed 25 July 2024]. DOI 10.12775/SIT.2010.010.