[1]
J. Warylewski, „Wybrane zagadnienia problemów wymiaru sprawiedliwości karnej w Polsce wobec zróżnicowania kulturowego społeczeństwa”, SIT, t. 15, s. 195–210, mar. 2015.