[1]
P. Nowicki, „Michał Kania, Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Studium administracyjno-prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, ss. 398”, SIT, t. 14, s. 431–436, lis. 2014.