[1]
A. Szmyt, „Uregulowania konstytucji krajowej w perspektywie integracji europejskiej oraz kierunki niezbędnych uzupełnień”, SIT, t. 14, s. 361–376, lis. 2014.