[1]
K. Rokicka, „Przepisy i normy otwierające porządek prawny na prawo międzynarodowe i procesy integracyjne w Republice Federalnej Niemiec”, SIT, t. 14, s. 297–316, lis. 2014.