[1]
M. Sobczyk, „Rzymskie korzenie współczesnych zasad techniki prawodawczej”, SIT, t. 4, s. 151–158, grudz. 2008.