[1]
B. Rutkowska, “Rola klauzul generalnych przy rozstrzyganiu sporów o roszczenia przedstawicieli pracowników”, SIT, vol. 4, pp. 141–150, Dec. 2008.