[1]
B. Rutkowska, „Rola klauzul generalnych przy rozstrzyganiu sporów o roszczenia przedstawicieli pracowników”, SIT, t. 4, s. 141–150, grudz. 2008.