[1]
B. Brzeziński, „Kilka refleksji o związkach oraz instytucjach prawa cywilnego z prawem podatkowym”, SIT, t. 4, s. 43–56, grudz. 2008.