[1]
A. Bień-Kacała, „Zasada dyskontynucaji prac parlamentu. Wybrane problemy”, SIT, t. 4, s. 33–42, grudz. 2008.