[1]
J. Białocerkiewicz, „«Security Wall» na okupowanych terenach palestyńskich. Kilka uwag na tle opinii doradczej Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości”, SIT, t. 4, s. 7–32, grudz. 2008.