[1]
G. J. Wąsiewski, „Czy Polsce potrzebny jest Senat?”, SIT, t. 3, s. 211–226, grudz. 2006.