[1]
M. Szabłowska, „Ochrona dóbr osobistych pracownika z perspektywy europeizacji polskiego prawa pracy”, SIT, t. 3, s. 179–200, grudz. 2006.