[1]
M. Leciak, „Szczególne sposoby postępowania z dokumentami zawierającymi tajemnicę państwową wydanymi lub znalezionymi w toku zatrzymania lub przeszukania”, SIT, t. 3, s. 125–140, grudz. 2006.