[1]
M. Leciak, “Szczególne sposoby postępowania z dokumentami zawierającymi tajemnicę państwową wydanymi lub znalezionymi w toku zatrzymania lub przeszukania”, SIT, vol. 3, pp. 125–140, Dec. 2006.